• ASBESTSANERING

  I Sverige och i de flesta andra I-länder, finns ett omfattande regelverk som reglerar hur en sanering skall gå till.
  Detta har vi på BHT Sanering full utbildning i, och vi använder oss utav professionell utrustning.

  Vid våra asbestsaneringar används utrustning som inte bara är enligt regelverket, utan även i framkant för vad branschen har att erbjuda, för att säkerhetsställa att inga fibrer sprider sig och att din byggnad är helt fri från asbest.

 • PCB-SANERING

  Polyklorerade Bifenyler också kallat PCB är en grupp klorföreningar som är mycket svårnedbrytbara. PCB började började framställas och användas på 1930-talet och är ett av våra allvarligaste miljögifter på grund av att det är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart.

  PCB användes i olika produkter som till exempel transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, isolerrutor och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

  Vi på BHT Sanering är fullt utbildade att hjälpa dig att PCB-sanera.

 • MÖGELSANERING

  Mögel är svampar som är vanliga i naturen och en viktig del av vårt ekosystem. Det är först när möglet tar sig in i hemmet som det kan bli ett problem för människors hälsa.

  Mögel i bostäder beror mestadels på fukt kombinerat med byggmaterial och en byggnadskonstruktion som inte har tillräcklig motståndskraft. Problem med mögel i bostaden kan även uppstå om byggnaden inte är rätt isolerad i exempelvis krypgrund eller våtutrymmen.

  Vi på BHT Sanering hjälper dig att bli av med möglet, vi ser även till att åtgärda orsaken till mögel så problemet inte ska uppstå igen.

 • RIVNING

  Vi på BHT Sanering hjälper dig med din rivning. Vi har erfarenhet av olika typer av rivning och utför vårt arbete snabbt och säkert.

  Vi har erfarenhet av rivningsarbeten relaterat till exempelvis stambyte, ombyggnation eller badrumsrenovering. Utöver det har vi med vår breda utbildning kunskap kring rivning av miljöfarliga objekt innehållande exempelvis mögel eller asbest.

  Kontakta oss för en konsultation för hur vi kan hjälpa dig med din rivning.

 • HÖGTRYCKSTVÄTTNING

  Vi på BHT Sanering erbjuder olika typer av högtryckstvätt, för olika typer av underlag. Högtryckstvättning är en effektiv och miljövänlig metod för att rengöra nedsmutsade ytor såsom gångplattor, murar och husfasader.

  Vår personal är utbildad inom hur man på ett effektivt och säkert sätt rengör med hjälp av högtryckstvätt då olika typer av underlag kräver olika typer av tvätt för att bli ren.

 • MILJÖINVENTERING

  Vår breda kompetens gör att vi har möjlighet att erbjuda en omfattande miljöinventering. Under en mijlöinventering går vi igenom objektet med syftet att identifiera farligt avfall. Därefter upprättar vi en plan för hur detta avfall tas omhand under rivningen eller ombyggnationen.

  Oavsett hur stort ditt objekt är hjälper vi dig med arbetet.

 • SÅGNING & BORRNING

  Nu utökar vi vårt utbud med sågning & borrning. Mer information om detta kommer inom kort, under tiden är ni varmt välkomna att kontakta oss!