PCB-Sanering

PCB, som är en förkortning på polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet.
De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad.

Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor och byggvaror klassas som farligt avfall. Trots att ämnet förbjöds 1978, så finns det än i dag många områden som man hitta PCB på.

Låt oss ta hand om er PCB-sanering. Ring oss för en konsultation redan idag!

joomla 1.6 templates free

Copyright BHT Sanering i Jönköping - QommIT